INFORMACE K ZÁPISU

Těší nás váš zájem o Jesle a školku Na Hradě. Níže najdete informace jak se přijít podívat, zapsat dítě a začít školku využívat.

  • Pokud uvažujete o přihlášení dítěte do Jeslí a školky Na Hradě, rezervujte si  termín návštěvy a prohlídky třídy s Andreou Machů tel.: 603 724 014 
  • Návštěvy ve třídě jsou vždy domluveny telefonicky a  plánujeme je na dopoledne na  9:00 - návštěva trvá přibližně 20 minut. Můžete přijít s dítětem, nebo bez dítěte, mohou přijít oba rodiče, babička... Během návštěvy vám ukážeme prostory školky, uvidíte děti, učitele, prostředí a pomůcky. Cílem návštěvy je nabídnout pohled do školky a umožnit rodičům zhodnotit atmosféru a náladu ve třídě. Odpovíme na vaše otázky. Pokud jste rozhodnutí dítě do školky zapsat, můžete, už na tuto první návštěvu školky, přinést vyplněné a potvrzené formuláře - provedeme i zápis.
  • Formuláře k zápisu si můžete stáhnout níže na této stránce. Soubor je připravený k oboustrannému tisku ve formátu .pdf - Je nutné vytisknout 1x kompletní soubor (méně toho opravdu nemůže být!) - bez kompletních vyplněných formulářů nemůže zápis proběhnout a bude nutné je doplnit. 
  • Zápis probíhá v kanceláři školky, trvá přibližně 20 minut. Převezmeme vyplněné formuláře, vytvoříme registraci do rezervačního systému, naučíme vás jak se rezervuje docházka do školky. Pokud při zápisu uhradíte kredit - může dítě od dalšího dne školku navštěvovat. 
  • Zápis probíhá v průběhu celého roku do obsazení kapacity školky.
  • Prosíme o pročtení celé stránky Informace pro rodiče kde najdete odpovědi na mnohé vaše otázky.