INFORMACE K ZÁPISU

Těší nás váš zájem o Jesle a školku Na Hradě. Probíhá zápis dětí s docházkou od září 2024:

  • Pokud uvažujete o přihlášení dítěte do Jeslí a školky Na Hradě, rezervujte si  termín návštěvy a prohlídky třídy s Andreou Machů tel.: 603 724 014 
  • Návštěvy ve třídě jsou vždy domluveny telefonicky a  plánujeme je na dopoledne na  9:00 - návštěva trvá přibližně 20 minut. Můžete přijít s dítětem, nebo bez dítěte, mohou přijít oba rodiče, babička... Během návštěvy vám ukážeme prostory školky, uvidíte děti, učitele, prostředí a pomůcky. Cílem návštěvy je nabídnout pohled do školky a umožnit rodičům zhodnotit atmosféru a náladu ve třídě. Odpovíme na vaše otázky. Pokud jste rozhodnutí dítě do školky zapsat, můžete, už na tuto první návštěvu školky, přinést vyplněné a potvrzené formuláře - provedeme i zápis.
  • Formuláře k zápisu pošleme mailem po vyplnění přihlášky do školky (pokyny výše)
  • Vyplněné formuláře nám doručíte osobně, vhozením do schránky školky nebo pošlete poštou.,
  • Zápis probíhá v průběhu celého roku do obsazení kapacity školky.
  • Prosíme o pročtení celé stránky Informace pro rodiče kde najdete odpovědi na mnohé vaše otázky.