RODIČOVSKÁ PŘÍRUČKA

DENNÍ PROGRAM


příchod dětí/ranní práce a hra                      7:00 - 8:30

průběžná svačina                                          8:00 - 9:00

vzdělávací část dne                                      9:00 - 10:30

pobyt venku, procházky, výlety, akce         10:30 - 12:00

oběd / odchod domů                                   12:00 - 12:30

odpočinek/klidový režim                              12:30 - 14:30

svačina                                                          14:30 - 15:00

odchod dětí domů/ pobyt venku/hra           15:00 - 16:30 

 S dětmi chodíme ven za každého počasí :-)

Program dne je orientační a přizpůsobuje se potřebám dětí.Ceník a provoz

Věk dětí: 2 - 6 let  Otevírací doba: 7:00 - 16:30    Dopolední program končí: 12:30     Celodenní končí: 16:30   Max. počet dětí: 24        

Dopolední vstup:  mladší dítě 215,- Kč* (230 Kč od 9/24) + 80,- Kč strava nebo starší dítě 315,- Kč** (330 Kč od 9/24) + 80,- Kč strava               

Celodenní vstup:   mladší dítě 215,- Kč* (230 Kč od 9/24) + 100,- Kč strava nebo starší dítě 315,- Kč** (330 Kč od 9/24) + 100,- Kč strava      

* do 31.8. následujícím po třetích narozeninách dítěte

** od 1.9. následujícím po třetích narozeninách dítěte

Před započetím docházky musí proběhnout přijímací řízení = návštěva školky a zápis do školky: 

On-line rezervační systém najdete zde

 1. Rezervovat, přesouvat nebo zrušit termín již zadané rezervace můžete 2 hodiny před začátkem - tedy do 5:00
 2. Kredit se dobíjí v minimální výši 2000,- Kč (horní mez není stanovena) z této částky se při každé rezervaci odečítá 215/315,-Kč za dopolední nebo celodenní pobyt + stravné. Čerpání kreditu není časově omezeno. Při ukončení docházky do školky se nevyčerpaný kredit nevrací - pokud plánujete ukončení docházky do školky, dobíjejte kredit v přesné výši. 

Platbu školného můžete provést v hotovosti ve školce. Platbu převodem objednávejte prostřednictvím tohoto formuláře s předstihem 3 dnů. 

Po vyplnění formuláře níže vám vystavíme a mailem odešleme fakturu s platebními informacemi. Používáme fakturačního robota Fakturoid, ale fakturu zadáváme ručně, proto prosíme o objednávání v dostatečném předstihu. Po připsání platby na účet vám navýšíme kredit v rezervačním systému a poté můžete rezervovat místo pro vaše dítě. Děkujeme.

Formulář pro objednání faktury


 1. I při obsazené kapacitě můžete rezervovat místo náhradníka - dost často se místo uvolní a vám přijde sms s informací, že vaše místo bylo rezervováno.
 2. Při zadávání rezervací na delší dobu využijte záložku "opakování" kde můžete nastavit opakované rezervace např. na celý měsíc jedním zadáním.
 3. Rezervaci můžete zrušit přes on-line rezervace nebo osobně ve školce nejpozději 2 hodiny předem bez jakýchkoliv sankcí. Rezervace nelze zadávat ani rušit emailem.

KALENDÁŘ 2023/2024

Příprava na nový školní rok - zavřeno 28. - 1.9.2023

Začátek školního roku 4.9.2023

Zavřeno 28-29.9.;  20.10.; 17. 11.2023; 1.12.2023 (svátky, školení zaměstnanců)

Vánoční prázdniny: 22.12.2023 - 2.1.2024

Jarní prázdniny: 12.2. - 16.2.2024 zavřeno

Zavřeno (státní svátky) 29.3. 1.4. 1.5. 8.5. 20241.7. - 5.7.2024 zavřeno

26.8.-30.8.2024 zavřeno

začátek školního roku 2.9.2024

Zavřeno: 27.9. 2024 ; 25.10.2024 ;  15.11.2024;  (školení zaměstnanců)

23.12.2024 - 3.1.2025 Vánoční prázdniny


Milí rodiče,

jsme velmi potěšeni, že jste se rozhodli svěřit své dítě právě do našich jeslí a školky. Vážíme si Vaší důvěry, je pro nás ctí i závazkem. Abychom Vám usnadnili orientaci ve výchovném záměru naší školky, organizaci, pravidlech, postupech a vzájemné komunikaci, připravili jsme pro Vás tuto rodičovskou příručku. Byli bychom rádi, kdyby se pro Vás stala pomocníkem pro lepší porozumění životu v naší školce.

ÚVOD

Jesle a školka Na Hradě je zřizována společností Montessori Olomouc z.s. v režimu firemní dětské skupiny.  

Náš vzdělávací a výchovný program je opřený o pedagogický odkaz MUDr. Marie Montessori. Nejvyšší prioritou školky je poskytnout Vašemu dítěti vzdělání v atmosféře lásky, péče a vzájemného respektu.

FILOZOFIE ŠKOLKY

"Pomoz mi, abych to dokázal sám." Dr. Maria Montessori

Smyslem založení naší školky bylo nabídnout dětem motivující prostředí pro jejich přirozený rozvoj a podpořit jejich potřebu poznávat, zkoumat, komunikovat, vyhledávat společnost a začlenit se do ní. Naším cílem je pomoci dětem objevit svět kolem sebe s respektem k jejich tempu a podpořit jejich samostatnost, sebejistotu a lásku vůči sobě i okolí. Naší hlavní prioritou je šťastné, spokojené, zdravě a harmonicky se rozvíjející dítě.

Při práci s dětmi dodržujeme tyto principy:

 1. Vytváříme prostředí, které dětem nejvíce vyhovuje.
 2. Komplexní pohybové, mentální, emocionální, jazykové a sociální dovednosti dětí rozvíjíme na základě jejich individuálních potřeb.
 3. Necháváme děti učit se formou pokusů a omylů v prostředí, které je k tomu předem připraveno a s pomůckami pro tento účel vytvořenými.
 4. Pedagog je partnerem, který pomáhá dítěti na jeho cestě objevování a učení se a projevuje maximální vstřícnost, otevřenost a trpělivost směrem k dítěti. Učení probíhá spontánně od konkrétního k abstraktnímu.
 5. Dítě si samo vybírá činnost, kterou chce vykonávat; účastní se také na společných řízených činnostech.
 6. Dítě se učí pečovat o sebe a okolní prostředí, a zároveň respektovat ostatní.

PŘÍCHODY A VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLKY

RANNÍ PŘÍCHOD DO ŠKOLKY

Čas pro přivádění dětí  je uveden v tabulce DENNÍ PROGRAM výše. Prosíme o převlečení dětí v šatně a předání učiteli (oční kontakt, pozdrav). Další doprovázení do třídy a setrvávání s dítětem nedoporučujeme zejména s ohledem na ostatní děti, které se s rodiči dokázaly rozloučit. Pokud potřebuje dítě delší dobu pro rozloučení s rodičem, můžete k tomu využít prostor šatny.

Ideální příchod do školky je nejpozději v 8:30  - kdy 30 minut je rezerva na aklimatizaci dítěte a svačinku . Společný program dne začíná v 9:00 - jedná se o čas, kdy děti koncentrují svoji pozornost na dané téma, pečlivě připravené a rozvržené učitelem. Pozdní příchody a zvonění zvonku jsou rušivým elementem a trvá delší dobu, než se děti opět uklidní a koncentrují.

Poté, co jsou děti předány odpovědnému učiteli, prosíme rodiče o zapsání do sešitu (nebo listu) odchodů (v případě, že dítě bude odcházet nepravidelně) připraveného v šatně. Odchody od 15:00 není nutné zapisovat. Nemůžeme zohledňovat informace od dětí týkající se odchodu - směrodatné jsou údaje uvedené v sešitě. Pokud dojde ke změně, prosím informujte nás telefonicky. Kontaktujte učitele na třídní mobil, číslo obdržíte při nástupu do školky a je uvedeno na navštívence v šatně. Toto číslo využívejte pro oznamování změn a informací, které se týkají přímo učitelů a vašich dětí.

Prosíme vás o průběžnou kontrolu dostatečného množství náhradního oblečení a plen ve skříňkách a udržování přiměřeného množství věcí ve skříňkách tak, aby se děti orientovaly. Děti během pobytu ve školce vyrábějí a tvoří výtvarné a jiné výrobky, které si sebou odnášejí domů.

CO BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT

S dětmi chodíme ven za každého počasí, prosíme tedy o vhodné oblečení.

 • přezůvky 
 • náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláky, ponožky)
 • děti které potřebují také: pleny, ubrousky, krém na opruzeniny; příp. mléko, dudlík, hračku
 • láhev na pití
 • pyžamo - pokud jsou děti zvyklé převlékat se do pyžama (nevyžadujeme)
 • oblečení a obuv na pobyt venku
 • nepromokavé boty a oblečení do deště (holinky, pláštěnku)
 • v létě : čepice prosti slunci, krém, brýle
 • v zimě: teplá čepice, rukavice, zateplené kalhoty, bunda nebo kombinéza, nepromokavé boty
 • Všechny osobní věci dětí prosíme podepsat - fixy jsou k dispozici v štaně


ODPOLEDNÍ VYZVEDÁVÁNÍ ZE ŠKOLKY

Čas pro vyzvednutí dětí ze třídy je po obědě (tabulka) a odpoledne od konce svačiny do zavírací doby.

Rádi bychom požádali všechny rodiče o vyčkání v šatně po té, co kontaktují učitele. Prosíme o nastavení dostatečné rezervy pro pohodlné oblečení a odchod z prostor školky. Děti k odchodu připravují rodiče, dítě nebude předem oblečeno a přichystáno z bezpečnostních a organizačních důvodů. Prostor šatny a školní zahrady není určen ke konzumaci jídla, nenabízejte prosím jídlo dětem, které čekají na rodiče a jsou v péči učitelů.

V čase vyzvedávání dětí v poledne nemohou učitelé trávit delší čas informováním rodičů o průběhu pobytu dítěte ve školce, protože ukládají ke spánku ostatní děti. Ideální čas na předávání informací mezi učitelem a rodičem je ráno, nebo odpoledne. Děkujeme za pochopení.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY PRO VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE

Osoby oprávněné k vyzvednutí dítěte jsou rodiče dítěte uvedení v přihlášce. Na základě oznámení  může být dítě vydáno dalším osobám. V případě, že tyto oprávněné osoby nebudou moci z jakéhokoliv důvodu Vaše dítě vyzvednout, je třeba školce oznámit změnu. 

OBDOBÍ ADAPTACE

Dítě, a zejména dítě, které dosud nikdy nebylo pravidelně bez rodičů, vyžaduje při nástupu do školky výjimečnou pozornost. Proto se naše školka snaží citlivě reagovat na potřeby všech dětí během tohoto období. Pro hladký přechod k novému režimu a pobytu dítěte ve školce je vhodná aktivní spolupráce učitelů a rodičů.

V tomto ohledu je vhodné věnovat pozornost níže uvedeným bodům:

 1. Neopouštějte své dítě ráno ve školce ve spěchu, rozlučte se v prostorách šatny a když jste připravení předejte dítě učiteli a odejděte.
 2. Každé dítě zažívá odloučení od rodičů odlišně. V tomto případě nezáleží na věku dítěte. Je dobré si připomenout, že v době odloučení rozvíjí dítě mnoho různých dovedností, takže odloučení je pro něj velmi pozitivní zkušeností. Dítě se učí přizpůsobit se nové sociální situaci, spolupracovat s ostatními dětmi a učiteli, učí se rozvíjet své zájmy v různých činnostech ve školce a také se snaží pochopit denní režim školky, včetně skutečnosti, že rodiče musí jít do práce a že bude trávit čas bez nich za podmínek, které mají svá vlastní pravidla. Dítě získá nové zájmy a nové povinnosti, které ho rozvíjejí. Také pochopí, že školní činnost končí v určitém čase a že se vrátí ke svým rodičům a do svého rodinného prostředí.
 3. Doporučujeme vyvarovat se dlouhých ranních loučení. Jednoduše informujte své dítě, kdo a kdy si ho přijde vyzvednout. Mluvte klidným a srozumitelným hlasem, který zajistí důvěru dítěte. V případě potřeby si vyžádejte pomoc učitele a rychle odejděte.
 4. Vždy mu připomeňte, že jste velmi rádi, že už chodí do školky a že je to to nejlepší, co může v době, kdy jste v práci, dělat. (naučí se všemu, co umí maminka a tatínek)
 5. Není vhodným nápad, slíbit dítěti materiální odměnu, když nebude plakat nebo když ve školce vydrží.

ZDRAVÍ

Zdraví Vašeho dítěte je pro nás dalším z největších a nejdůležitějších zájmů. V zájmu ochrany všech dětí ve školce je nutné, aby do školky přicházely děti zdravé, po lékařském vyšetření a s patřičným očkováním.

Někdy snižuje začátek školního roku, změna školky, změna ročního období či změna emocionálního rozpoložení, obranyschopnost organismu proti infekcím. Proto je velmi důležité následovat níže uvedené instrukce.

Je nutné, abyste nechávali své děti v domácím prostředí, pokud u nich zpozorujete jeden z následujících možných symptomů:

- Horečka - do školního prostředí se může vrátit až po 24 hodinách!

- Vyrážka

- Kašel

- výtok hlenu z dutiny nosní.

- Průjem nebo zvracení

- Červené oči či zánět očí

- Bolesti v uchu

- Zvětšené mízní uzliny nebo slinné žlázy

- Zarudlo v krku

- Křeče

- Vyrážka, bradavice

- Bolestivé močení

- Vši, hnidy ve vlasech či parazité od zvířat

- I když je dítě zdravé, pokud se v rodině vyskytne některá z nakažlivých nemocí jako například žloutenka, salmonelosa, TBC apod.

Dítě se do školky vrací zdravé.

Pokud se nemoc projeví u dítěte během jeho pobytu ve školce, jsou rodiče co nejdříve informováni o jeho stavu a požádáni, aby si dítě ze školy co nejdříve vyzvedli. Tím poskytujeme jistotu i ostatním rodičům, že je jejich dítě ochráněno od kontaktu s nemocným dítětem.

Ve vážných případech je dítě odesláno přímo do nemocnice za doprovodu jednoho ze členů učitelského sboru. Ve všech případech jsou rodiče okamžitě informováni telefonicky. Z uvedených důvodů je nutné, aby měla škola aktuální telefonní kontakt na více členů rodiny.

Všichni učitelé školky jsou pravidelně proškolováni v poskytnutí první pomoci. Proto mohou kvalitně a rychle pomoci, do doby než bude přivolána první pomoc.

PODÁVÁNÍ LÉKŮ

Školka nepodává dítěti žádné léky. Má-li dítě předepsány dlouhodobé - resp. trvalé léky od lékaře, musí toto rodiče doložit lékařskou zprávou. Školka odmítá jakoukoliv odpovědnost v souvislosti s podáváním léků dítěti. Požadavky pro dlouhodobé podávání léků je třeba doložit lékařským doporučením. Nespotřebované léky budou vráceny rodičům zpět.

Prosíme rodiče, aby nikdy nenechávali žádný druh léků (vitamíny nevyjímaje) v dosahu dětí.

Školka se bude snažit vyjít Vám vstříc v rámci podávání nezbytného léku, avšak je třeba mít na paměti, že učitelé jsou zde zejména pro výuku Vašich dětí.

JÍDLO A VÝŽIVA

Naše školka se snaží podporovat zdravý životní styl a vyjít vstříc požadavkům rodičů. Toto pravidlo se uplatňuje také v podávání jídla a pití ve školce. Během dne školka poskytuje čerstvé ovoce a zeleninu, celozrnné pečivo a pitnou vodu čistou, se sirupem, čaj. Strava je dodávána dodavatelem (bude upřesněno) a splňuje požadavky na stravování předškolních dětí.  Umožňujeme přinášení jídla pro děti z domova. Rovněž v případě zdravotních omezení dětí, mohou rodiče přinášet vlastní stravu.

Dopolední svačina je podávána v časech dle tabulky "denní program"; snídani včetně teplého nápoje podává rodič v domácím prostředí. Nepodáváme dětem mléčné nápoje s výjimkou dnů, kdy jsou součástí jídelníčku k cereáliím.

Oběd je podáván v časech dle tabulky "denní program". Děti jsou vedeny k používání kompletního příboru (a správného držení) po celou dobu jídla od nástupu do školky. Prosíme o podporu jezení příborem také v domácím prostředí. Pokud děti mají speciální dietu, mohou rodiče zaslat oběd z domova. V tom případě je nutné, aby byl oběd hygienicky zabalen a zřetelně označen jménem Vašeho dítěte. Bude uložen v lednici v kuchyni, ohřev probíhá v mikrovlnné troubě. 

Odpolední svačina je podávána v časech dle tabulky "denní program".

Prosíme, nedávejte dětem do školky sladkosti, zákusky, žvýkačky, lízátka a nezanechávejte je ani ve skříňce dítěte, respektujte bezpečnost a snahu rodičů ostatních dětí minimalizovat sladkosti.

POUŽITÍ TOALETY

Děti nejsou kárány ani zesměšňovány v případě pomočení. Menší děti, které ještě nosí plenky, nebo se dovednosti používat toaletu teprve učí, musí mít ve školce několik náhradních sad oblečení, včetně náhradních přezůvek. I přestože u dětí kolem tří let nepředpokládáme, že zvládnou používat toaletu samostatně, vedeme všechny děti k co největší samostatnosti v jejím používání. Vše se však bude uskutečňovat tak, aby byla rozvíjena odpovědnost za používání toalety, avšak v souladu s fyzickými i emocionálními schopnostmi dítěte.

Všechny děti jsou vedeny k mytí rukou po použití toalety.

Mokré oblečení posíláme zabalené domů na vyprání. 

OBLEČENÍ A OSTATNÍ VÝBAVA

Ke zdraví dítěte přispívá čisté, upravené a dostatečně volné oblečení, zvolené s ohledem na teplotu a roční období. Obuv by neměla dítě tlačit a měla by být tak velká, aby o ní dítě nezakopávalo. Všechny děti by měly mít pohodlné přezůvky vhodné velikosti, s pevnou patou a zapínáním, které samy zvládnou. Obuv, která zanechává značky nebo skvrny na podlaze, nebude moci být ve školce používána. Stejně tak jako i výstřední obuv nebo přezůvky s nadbytečnými ozdobami. Mladší děti by měly používat opasky jen v případě, že je sami dokáží dostatečně rychle zapnout a odepnout, aniž by to zapříčinilo obtíže s používáním toalety. V opačném případě učitel pásek sundá a vrátí rodičům. Prosíme všechny rodiče, aby vybírali takové oblečení a obuv, které dítě zvládne samo oblékat a svlékat, neboť to rozvíjí jeho pocit dostatečnosti a samostatnosti.

Pobyt na venkovním hřišti je součástí každodenního pobytu ve školce. Děti, které docházejí do školky na celý den, tráví většinou 1,5 - 2 hodiny denně venku. Proto posílejte své děti vhodně a dostatečně oblečené. Snažíme se minimalizovat počet převlékání dětí - upřednostňujeme systém přidávání vrstev: děti ráno předáte učiteli v tričku a tepláčkách - v teplých měsících přidáme mikinu, nebo bundičku pro pobyt venku. Po návratu do školky se dítě opět vrací do třídy ve stejných tepláčkách, pokud není ušpiněné. V zimním období přidáváme oteplené kalhoty a bundu, případně kombinézu, čepici, rukavice....

Učitelé vybírají a doporučují oblečení dle aktuálního počasí. Pokud máte jasnou představu a požadavky na konkrétní oblečení, které si děti mají vzít ven, prosíme o nabalení do samostatné igelitové tašky a její označení např.: "na ven".

Netrváme na používání pyžamka pro čas odpočinku - pokud dítě není zvyklé z domova na převlékání do pyžama, nemusí ani ve školce.

PROSÍME OZNAČTE VEŠKERÉ OBLEČENÍ JMÉNEM VAŠEHO DÍTĚTE!

VZDĚLÁVÁNÍ RODIČŮ

SEMINÁŘE manželů Štarkových "Chci být správnou matkou, otcem, babičkou, dědečkem au-pair."

Tyto semináře by měly pomoci rodičům lépe poznat způsob, jakým jsou jejich děti ve školce vzdělávány. Aktuální termíny jsou vyvěšeny na webu www.montessori-olomouc.cz a na nástěnkách. Absolvování 1. a 2. stupně - praktický život a smyslová výchova - velmi napomohou vzájemné spolupráci rodiny a školky.

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ, nástěnky a informace

Ve školním kalendáři jsou vyznačeny prázdniny a státní svátky, ve které je školka zavřená. Dalším zdrojem informací jsou nástěnky, webové stránky a v neposlední řadě facebook stránky školky.

FACEBOOK

Na Facebookových stránkách školky najdete aktuální fotografie každý den - děkujeme za hodnocení, like a texty.

ŠKOLNÉ A OSTATNÍ POPLATKY

Platby za školné se řídí smlouvou o péči o dítě - uzavřenou na dobu určitou do 31.8.

KOMUNIKACE

Důvěra mezi rodiči a učiteli se nejlépe zajistí efektivní komunikací. Jasná a otevřená komunikace je pro nás podstatným bodem.

Zároveň však prosíme všechny rodiče, aby nesdělovali důležité informace učitelům či zaměstnancům školky ústní formou. To je předpokladem pro ztrátu informace.

KOMUNIKACE S UČITELI

Pro získávání informací o dítěti slouží krátké průběžné rozhovory s učiteli při ranní a odpoledním předávání dětí. Pokud se přesto vyskytnou vážné situace, kdy potřebujete získat informace o Vašem dítěti, jeho rozvoji, chování či pobytu ve školce, můžete si dohodnout schůzku s hlavním učitelem a/nebo ředitelkou. V provozní době školky jsou učitelé plně vytíženi péčí o děti a nemohou podávat rozsáhlejší informace o dětech.

KOMUNIKACE S ŘEDITELKOU ŠKOLY

Pro otázky, náměty, poznámky, návrhy, organizační změny, platby školného či jiné, kontaktujte prosím ředitelku školy Andreu Machů. Na přesném termínu schůzky je možné domluvit se telefonicky na tel.č.: 603 724 014 (od 9 - 15 hod), nebo emailem info@skolkaprerov.cz

KONTAKTY

ředitelka Andrea Machů, info@skolkaprerov.cz, tel: +420 603 724 014